RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMK Anna Kałuszka z siedzibą w Łodzi przy ul. Karolewskiej 29/31 m. 19, NIP: 726-226-30-17 zwany dalej AMK.
 2. AMK przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez AMK w Łodzi w celu informowania członków newslettera o nowościach, ofertach specjalnych, promocjach, itp. Odbywa się to na podstawie niezależnie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez AMK w Łodzi:
  • podmiotom i organom, którym AMK w Łodzi jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
  • podmiotom, którym AMK w Łodzi powierzył wykonywanie czynności  przetwarzanie danych osobowych, np. firmom kurierskim realizującym dostawę zamówionych towarów.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez AMK w Łodzi Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób w przypadku, kiedy AMK w Łodzi będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w o oparciu o zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Podanie danych jest dobrowolne.


W naszej ofercie znajdziesz zabawki firm:

LEGO®
Askato
Schleich
MATTEL
Spin Master
Playmobil
FISHER PRICE
HASBRO
EPOCH
EPEE
Magic Box
VTECH
TREFL
Clementoni
Smoby
TOMY
Stnux
TM TOYS
2022 YellowHead, Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ta strona wykorzystuje pliki Cookies. Pozostanie na tej stronie powoduje akceptację tego faktu. Więcej o Cookies mogą Państwo przeczytać tutaj