Regulamin 20141224


UWAGA. ZMIANA PRZEPISÓW KONSUMENCKICH OD 25 GRUDNIA.
ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NOWYMI

WARUNKAMI SPRZEDAŻY. LINK DO NOWEGO REGULAMINU
ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE REGULAMINU.
ZESPÓŁ SKLEPU EXTRAKLOCKI.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.extraklocki.pl 

 1. Postanowienia ogólne

  1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego Extraklocki.pl dostępnego pod adresem: www.extraklocki.pl jest Anna Kałuszka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AMK Anna Kałuszka z siedzibą w Łodzi pod adresem: ul. Karolewska 29/31, 90-560 Łódź, NIP 7262263017, REGON: 101348587, wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).  
  2. Zbiór danych został zarejestrowany w GIODO, informację o czym można znaleźć pod adresem: https://egiodo.giodo.gov.pl/form_ver4.dhtml?form_id=88697557
  3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Extraklocki.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  4. Przedmiotem działalności sklepu internetowego Extraklocki.pl jest sprzedaż detaliczna klocków i innych produktów za pośrednictwem sieci Internet.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
  6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
    
 2. Definicje

  1. REGULAMIN – niniejszy regulamin
  2. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.extraklocki.pl
  3. SPRZEDAWCA –  Anna Kałuszka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AMK Anna Kałuszka z siedzibą w Łodzi pod adresem: ul. Karolewska 29/31, 90-560 Łódź, NIP 7262263017, REGON: 101348587 , wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
  4. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.extraklocki.pl oraz telefonicznie lub mailowo
  5. ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego Extraklocki.pl, telefonicznie, mailowo oferta zawarcia umowy sprzedaży
  6. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego
  7. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym Extraklocki.pl oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży
  8. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym Extraklocki.pl
  9. UMOWA SPRZEDAŻY  umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego, telefonicznie lub mailowo
  10. TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego Extraklocki.pl
  11. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego Extraklocki.pl, telefonicznie lub mailowo w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
    
 3. Rejestracja

  1. Rejestracja w sklepie internetowym Extraklocki.pl  jest dobrowolna i bezpłatna.
  2. W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
  3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:
   • E-mail
   • Hasło
   • Powtórz hasło
  4. Zaznaczając definiowanie danych adresowych, wypełniając odpowiednio pola:
   • Imię
   • Nazwisko
   • Adres
   • Kod pocztowy
   • Miasto
   • Telefon
  5. Oraz dodatkowo w przypadku Firmy: NIP oraz Nazwę Firmy
  6. Opcjonalnie można również wprowadzić inne dane do wysyłki.
  7. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.
  8. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
  9. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.
    
 4. Zamówienia

  1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu  poprzez stronę internetową www.extraklocki.pl oraz mailem sklep@extraklocki.pl. Sklep dopuszcza również składanie zamówień drogą telefoniczną, pod numerem telefonu  42 233 53 46 lub 503 189 042. 
  2. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Polski.
  3. Ceny podane na stronie sklepu www.extraklocki.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  4. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
  5. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
  6. Produkty widocznie na stronie sklepu podlegają codziennej aktualizacji dostępności, co 24 godziny.
  7. Ilość produktów przewidzianych sprzedażą promocyjną oraz wyprzedażą jest ograniczona, a realizacja zamówień następuje zgodnie z kolejnością wpływania potwierdzonych zamówień na te towary.
  8. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie Extraklocki.pl. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji.
  9. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „mojego koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „mojego koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „mojego koszyka”.
  10. „Mój koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
  11. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „mojego koszyka” wybrane przez siebie produkty. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji określających odpowiednio: płatność i sposób dostawy. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę umowy.
  12. Klient składając zamówienie opcjonalnie może wprowadzić uwagi do składanego zamówienia, umieszczając je we wskazanym do tego miejscu. W tym miejscu można również wybrać inny adres dostawy niż dane billingowe.
  13. Końcowym etapem jest określenie formy rachunku (paragon lub faktura VAT). Po wypełnieniu koniecznych pól zamówienia należy wybrać przycisk „ do potwierdzenia ”.
  14. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Klientowi ukazują się dane nabywcy i dane adresowe, jak również kwota zamówienia i forma jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w celu skutecznego złożenia zamówienia należy wybrać przycisk „złóż zamówienie”.  Za chwilę zawarcia umowy uznaje się  potwierdzenie przez sklep mailowo złożonego zamówienia. W przypadku odbioru osobistego, umowa zostaje zawarta z chwilą odebrania towaru przez Klienta.
  15. Klient może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, lub wycofać zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane.
  16. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.
  17. Wysyłka towaru następuje w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia zamówienia.
    
 5. Zamówienia przedpremierowe

  1. Zamówienia przedpremierowe dostępne są w zakładce Zapowiedzi.
  2. Produkty prezentowane w zakładce Zapowiedzi pochodzą od Dystrybutora. Sklep umożliwia zamówienie premierowych produktów poprzez dodanie ich do koszyka i złożenie na nie zamówienia.
  3. Ceny określone w przedsprzedaży na stronie Extraklocki.pl są cenami określonymi przez dystrybutora jako obowiązujące w dniu premiery.
  4. Extraklocki.pl pośredniczy w zakupie produktów premierowych od dystrybutora poprzez swoją stronę internetową www.extraklocki.pl
  5. Produkty oferowane sprzedażą premierową mają określoną datę premiery, zgodnie z informacjami od dystrybutora i widnieją przy każdym produkcie w sekcji Termin wysyłki.
  6. Sklep Extraklocki.pl prowadzi sprzedaż produktów premierowych, zgodnie z aktualną datą premiery. Oznacza to, że wszelkie opóźnienia w premierze produktu odnoszą się również do wysyłki towaru prowadzonej przez nasz sklep.
  7. Sklep nie może wysłać produktu przed jego premierą. Premiera jest dniem rozpoczęcia sprzedaży premierowej i jego wysyłki.
  8. Zgodnie z pkt 5 i 6 w przypadku wystąpienia sytuacji, w której następuje opóźnienie premiery produktu, Klientowi zostaje przekazana informacja o opóźnieniu terminu premiery produktu drogą mailową.
  9. W związku ze zmianą terminu premiery, Klient może skorzystać z możliwości przewidzianych w pkt 15 IV Zamówienia.
  10. Zamówienia przedpremierowe mogą być opłacane w momencie składania zamówienia, lub przed premierą – w przypadku wybrania płatności przelewem, albo w momencie odbioru towaru – w przypadku wybranej opcji płatności za pobraniem.
  11. W sytuacji płatności za pobraniem, sklep telefonicznie potwierdzi z Klientem wysyłkę towaru na kilka dni przed planowaną premierą.
  12. W przypadku płatności przed premierą, Extraklocki.pl poinformuje Klienta o konieczności dokonania wpłaty, na kilka dni przed planowaną wysyłką.
  13. Klienta, który rezygnuje z zamówienia na kilka dni przed premierą, prosi się o przesłanie informacji o rezygnacji poprzez formularz kontaktowy lub na adres mailowy sklepu sklep@extraklocki.pl.
  14. W sytuacji zamówienia w jednym zamówieniu kilku produktów, wysyłka następuje po skompletowaniu przez sklep wszystkich towarów. Oznacza to, że do czasu pozyskania ostatniego produktu, który został zamówiony przez Klienta w jednym, łącznym zamówieniu, reszta produktów nie będzie wysłana.
  15. W przypadku chęci otrzymania zamówienia w kilku wysyłkach, koniecznym jest zamawianie produktów osobno ( złożenie kilku zamówień).
  16.  W sytuacji trudności ze spełnieniem świadczenia, poprzez niedostępność towaru zastosowanie mają warunki określone w dziale VII Realizacja dostawy pkt 3.
  17. Dokument sprzedaży – odpowiednio paragon lub faktura VAT, są wystawiane w ciągu 7 dni od dokonania płatności w przypadku płatności przelewem.
  18. Oryginał dokumentu sprzedaży jest zawsze wysyłany po premierze wraz z zamówionym towarem. W przypadku chęci otrzymania tego dokumentu wcześniej, Klient proszony jest o kontakt ze sklepem. 
    
 6. Realizacja zamówienia

  1. Zamówienia realizowane są zgodnie z opisem widniejącym przy danym produkcie na stronie internetowej sklepu www.extraklocki.pl.
  2. Każdy towar w swoim opisie ma informacje o terminie dostępności.
  3. Zarówno towary przedpremierowe jak i dostępne ogólnie mogą mieć różny czas dostępności.
  4. W przypadku składania zamówienia na kilka produktów – w łącznym zamówieniu – czas realizacji następuje po skompletowaniu całości zamówienia. Oznacza to, że czasem realizacji zamówienia będzie stawał się czas konieczny, do pozyskania produktu z najdłuższym terminem w opisie.
  5. Termin widoczny przy produkcie, będący czasem dostępności jest potwierdzany mailowo, po dokonaniu zamówienia.
  6. Wszelkie pytania czy wątpliwości prosimy kierować do obsługi sklepu na wskazany mail: sklep@extraklocki.pl lub pod numerem telefonu: 42 233 53 46 lub 503 189 042.
    
 7. Informacje dodatkowe

  1. Sklep w każdym etapie realizacji zamówienia dba o komfort i wygodę Klienta. W celu usprawniania realizacji zamówienia, sklep może kontaktować się z Klientem, celem ustalenia istotnych szczegółów dostaw i płatności.
  2. Powyższy punkt nie ogranicza ani też nie szkodzi Klientowi. Wszelkie rozmowy prowadzone przez sklep z Klientem są prowadzone w celu osiągnięcia najwyższego zadowolenia Klienta.
  3. Wskazane powyżej założenia odnoszą się w szczególności do działu IV Zamówienia oraz V Zamówienia przedpremierowe.
  4. Sklep stoi na straży satysfakcjonujących i bezpiecznych zakupów, zgodnie z pkt 3 zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo zakupów.
  5. W sytuacji zamówień przedpremierowych szczególną uwagę zwraca na bezpieczeństwo dostawy. Co za tym idzie, sklep może proponować Klientowi indywidualne podejście do złożonego zamówienia i wraz z Klientem ustalić najlepszą formę wysyłki i płatności.
  6. Sklep jest otwarty na wszelkie sugestie i uwagi, mogące usprawnić działanie sklepu oraz realizację zamówień, więc z nieukrywanym zadowoleniem wysłuchuje wszystkich propozycji od Klientów.
  7. Wszystkie ceny widniejące przy produktach, są cenami produktu. W niektórych sytuacjach może się zdarzyć, że nie będą do nich doliczane ceny dostawy. Oznacza to, że w większości przypadków ostateczną ceną produktu jest suma ceny produktu i ceny jego dostawy do Klienta.
  8. Klienta prosi się, aby niezależnie od etapu zamówienia kontaktował się ze sklepem, jeżeli pojawią się u niego dodatkowe pytania.
  9. Zdjęcia widniejące na stronie sklepu www.extraklocki.pl pochodzą od producentów. Możliwym jest, że wygląd oraz pozostałe parametry towaru mogą nieco odbiegać od przedstawionych ilustracji.
  10. Przedstawiony zapis ma charakter wyłącznie informacyjny, w związku z czym prosimy Klienta w miarę możliwości o każdorazowy kontakt ze sklepem, gdy pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do właściwości produktu, określonych na zdjęciach.
    
 8. Sposób płatności

  1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
  2. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:
  3. przedpłata – płatność  przelewem – po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia złożonego zamówienia

   na konto: 08 1140 2004 0000 3802 7413 3370

   AMK Anna Kałuszka

   ul. Karolewska 29/31 lok. 19

   90-560 Łódź

   określając Tytuł wpłaty i podając Nr zamówienia i nazwisko Zamawiającego

  4. za pobraniem – płatność przy odbiorze towaru
  5. płatność kartą kredytową
  6. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
  7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
    
 9. Realizacja dostawy

  1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
  2. Zamówiony towar dostarczany jest  w sposób wybrany przez Klienta. 
  3. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
  4. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
  5. Zgodnie z brzmieniem art. 12 pkt 2 Ustawy  z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jeżeli przedsiębiorca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia jest niedostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni ma obowiązek zawiadomić o tym konsumenta, i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
  6. Sklep dopuszcza zrealizowanie przesyłek poprzez następujące formy: list polecony, przesyłka pocztowa, przesyłka kurierska lub odbiór osobisty w Łodzi.
  7. Wysyłka towaru w przypadku płatności przelewem następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty na koncie. W sytuacji wyboru opcji „za pobraniem” płatność następuje przy odbiorze towaru.
  8. Odbiór osobisty w Łodzi w przypadku płatności przelewem musi być poprzedzony zaksięgowaniem środków na koncie sklepu, lub poprzedzony okazaniem potwierdzenia wpłaty za towar, w momencie odbioru towaru.
  9. W przypadku odbioru osobistego w sytuacji, gdy podczas zamówienia Klient wskazał inną osobę do odebrania towaru, sklep może zweryfikować dane osobowe osoby odbierającej towar. Weryfikacja taka poprzedzona będzie prośbą o okazanie dowodu osobistego, celem porównania danych wskazanych przez Klienta w złożonym zamówieniu, a danych osoby, która towar odbiera.
  10. Zgodnie z pkt 14, działu IV Zamówienia, umowa zostaje zawarta w momencie osobistego odebrania towaru przez Klienta, lub osobę przez niego wskazaną.
  11. Umowa zawarta w sposób określony w pkt 10, działu IX Realizacja dostawy nie jest umową zawartą na odległość, a złożone zamówienie jest rezerwacją towaru.
    
 10. Reklamacje

  1. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
  2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
  3. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, Klient proszony jest o przesłanie reklamowanego Towaru oraz w miarę możliwości opisu niezgodności towaru z umową.
  4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni. Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.
  5. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
  6. Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  7. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w takich okolicznościach Klient może dokonać reklamacji u Sprzedawcy, który jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację producentowi

   lub

  8. korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.
  9. Określając sposób realizacji zobowiązań  sklepu, Klient ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
    
 11. Gwarancja

  1. Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego Extraklocki.pl nie są objęte gwarancją sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową określoną w dziale IX Reklamacje.
  2. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta.
    
 12. Zwroty

  1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres:  sklep@extraklocki.pl  bądź też listownie na adres:

   AMK Anna Kałuszka

   ul. Karolewska 29/31 lok.19

   90-560 Łódź

  2. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
  3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu dni).
  4. Zwracany towar Klient powinien odesłać na adres wskazany w ust. 1.
  5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
   • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
   • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
   • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
   • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
   • dostarczania prasy;
   • usług w zakresie gier hazardowych.
     
 13. Postanowienia końcowe

  1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. 
  2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
  3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
  4. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

  5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego Extraklocki.pl. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych. 
  6. Nazwa sklepu internetowego Extraklocki.pl, adres pod którym jest dostępny: www.extraklocki.pl  oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.
  7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia  30 października 2013 roku.
    
Nowy regulamin obowiązujący od 25 grudnia 2014 roku znajdą Państwo TUTAJ.

 


W naszej ofercie znajdziesz zabawki firm:

LEGO®
Askato
Schleich
MATTEL
Spin Master
Playmobil
FISHER PRICE
HASBRO
EPOCH
EPEE
Magic Box
TREFL
Clementoni
Smoby
TOMY
Stnux
TM TOYS
2022 YellowHead, Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ta strona wykorzystuje pliki Cookies. Pozostanie na tej stronie powoduje akceptację tego faktu. Więcej o Cookies mogą Państwo przeczytać tutaj